Sunday, April 14, 2024
HomeLABEH IHA SIENSIALidia Amaral Partilla Esperensia  Aprende Siênsia Liu Husi Programa LABEH Iha Siênsia

Lidia Amaral Partilla Esperensia  Aprende Siênsia Liu Husi Programa LABEH Iha Siênsia

Díli-20/07/2023(LABEH)- Lidia Amaral nu’udar joven feto ida ne’ebe iha esprensia ne’ebe furak liu-liu iha formasaun administrasaun nian, nune’e liu husi biban programa labeh iha siênsia, fahe nia esperensia durante tuir formasaun no to’o iha estajiu ka pratika nian.

 Nune’e  nia nafatin enkoraja joven feto no mane, atu labele baruk hodi aprende, basa, aprende mak sai xave importante ba ema ida-idak nia moris.

Aprezentadora: Donya

Lokutora: Ella

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments