Tuesday, June 18, 2024
HomeLABEH IHA SIENSIADonaltus Sarmentu Iha Esperansa, Sei Loke Formasaun Jornalízmu Iha Nia Munisipiu

Donaltus Sarmentu Iha Esperansa, Sei Loke Formasaun Jornalízmu Iha Nia Munisipiu

Díli-3/08/2023 (LABEH)-  Estudante Donaltus Sarmentu Tibaly, Ne’ebe  Dadaun Ne’e Hala’o Nia Estudu Iha UNTL Departamentu Komunikasaun Sosiál, Semester Walu, Iha Esperansa Boot Atu Loke Formasaun Jornalízmu Iha Munisipiu Viqueque, Bainhira Remata Nia Estudu Iha Ensinu Superior, hodi nune’e bele fo kapasitasaun ba joventude sira  ne’ebe pertense ba munisipiu refere, atu nune’e hakle’an sira nia konesimentu no abilidade , liu-liu iha mundu jornalízmu nian, hodi sira mos bele prepara bukae ba futuru,  Hirak Ne’e  Hato’o Husi Donaltus , Bainhira Priense Programa LABEH Iha Siensia Iha Radio LABEH, Kinta-Feira ohin.

Aprezentadora: Effa

Lokutora: Donya

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments